fotoboek
fotoboek

Privacyverklaring Buitenlust

15 Jun 2018 - Cafe Restaurant Hotel Buitenlust

Privacyverklaring Café Restaurant Hotel Buitenlust
Zoals u wellicht al heeft gemerkt, geldt in de EU vanaf 25 mei 2018 een nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevensbescherming heeft ook bij Buitenlust prioriteit. In het kader van deze wijzigingen in de wetgeving (AVG) willen wij u graag informeren en zo nodig geruststellen,  door u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die aan ons rechtstreeks, of indirect via derden (Booking.com en Webfähig) zijn toevertrouwd, gebruiken, opslaan, verwerken en beschermen.

-Wie verzamelt uw gegevens, welke gegevens en waarvoor?                                                                     
Zoals het er op dit moment bij ons aan toegaat komen er langs een aantal wegen gegevens bij ons binnen. Of u boekt bij ons, Buitenlust, rechtstreeks een hotelkamer of reserveert een ruimte voor een speciale gelegenheid of een tafel voor een diner /lunch. Bij een hotelkamerboeking worden, mede i.v.m. nationale en lokale wet- en regelgeving uw naam en woonplaats genoteerd. Daarenboven, op uw verzoek en met uw instemming, indien u uitgesteld wenst te betalen na afloop van uw receptie, etentje, overnachting etc., noteren wij uw (email)adres. Uw (email)adres is dan immers nodig voor het opstellen en adresseren van onze factuur. Indien u ons in eerste instantie benadert via een email of per telefoon verloopt de communicatie langs die weg.

U kunt ook een hotelkamer bij ons hebben geboekt via Booking.com, waarmee Buitenlust samenwerkt. In dat geval krijgen wij via hen de voor een hotelkamerboeking benodigde gegevens van u door (naam en woonplaats).                                                         
Voorts ontvangt Buitenlust gegevens van u (uw naam en emailadres) via Webfähig-Serveer, zodra u zich vrijwillig heeft aangemeld als abonnee voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn nodig om u de door u gewenste nieuwsbrief van Buitenlust te kunnen mailen.

Tenslotte ontvangt Buitenlust persoonsgegevens van (nieuwe) werknemers. Deze gegevens zijn nodig en wettelijk vereist voor de loonadministratie, de afdracht van loonbelasting, bij ziekmelding en het doorgeven van aan het werk gerelateerde informatie, zoals werktijden etc. aan de werknemer. 

-Worden uw gegevens aan derden doorgegeven en hoe staat het met beveiliging? 
Buitenlust geeft de hierboven bedoelde gegevens van u niet door aan derden. Een uitzondering hierop vormen de op uw verzoek opgestelde en aan u gezonden facturen en de benodigde en wettelijk vereiste gegevens van onze werknemers. Deze facturen en gegevens worden om administratieve redenen en gelet op wet- en regelgeving (loonadministratie en belastingaangifte) doorgegeven aan onze accountant (met beroepsgeheim). Ook Booking.com en WebFähig staan garant voor de bescherming van uw gegevens. Zo verklaart Webfähig: “Wat van belang is voor de AVG:
• het inschrijven van de abonnees gaat via een versleutelde verbinding (SSL)
• er worden geen overbodige gegevens gevraagd (zoals geboortedatum of geslacht etc)
• er worden geen andere gegevens van de abonnees verzameld dan de gegevens die in het formulier gevraagd worden
• de abonnees schrijven zich in door middel van een opt-in, wat betekent dat ze zich aanmelden via het formulier, en vervolgens via een link in een aan hen gestuurde e-mail hun aanmelding moeten bevestigen (doen zij dat niet, dan worden de gegevens één week later automatisch verwijderd)
• in de nieuwsbrief wordt iedere keer een link getoond waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden of zijn gegevens kan inzien / wijzigen
• de gegevens worden veilig bewaard in een database die uitsluitend lokaal te bereiken is (dus niet van buitenaf de server waarop deze staat)
• de database met gegevens staat op een server die gemonitord wordt en voorzien is van de laatste updates
• Webfähig staat er voor in dat niemand anders dan Buitenlust toegang heeft tot deze gegevens
• bij misbruik van het nieuwsbriefsysteem, op welke wijze dan ook, wordt de toegang direct ontzegd.”

Booking.com verklaart op haar beurt: “Wij hebben solide procedures om ongeautoriseerde toegang tot, en het misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij gebruiken geschikte zakelijke systemen en procedures om de persoonlijke informatie die u ons geeft te beschermen. Wij gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot de persoonlijke informatie op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie als dit nodig is voor hun werk. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij dit nodig achten om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren (inclusief het onderhouden van het online gebruikersaccount (indien aangemaakt)), om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen op te lossen met partijen en anderszins als dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsvoering uit te voeren, inclusief het opsporen en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle persoonsgegevens die we bewaren, vallen onder deze Privacyverklaring. Mocht u een vraag hebben over een specifieke bewaartermijn voor een bepaalde soort persoonlijke gegevens die wij van u verwerken, neem dan contact met ons op. Wij willen dat u controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:
1. u kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
2. u kunt ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, of ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren, maar zoals hieronder wordt toegelicht, kunt u dergelijke wijzigingen mogelijk zelf aanbrengen.
3. u kunt ons in bepaalde situaties vragen om de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u bewaren te wissen of te blokkeren of de verwerking daarvan te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken; en
4. in bepaalde situaties kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, naar een derde partij te zenden.
Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bovendien, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem of algemeen belang, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.” https://www.booking.com/content/privacy.nl.html#policy-security

-Bewaartermijnen van de gegevens.                                                                 
De mede in verband met wetgeving, facturering en het opstellen van arbeidscontracten door Buitenlust verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is vereist. Gegevens van (hotel)gasten van Buitenlust worden na afloop van hun verblijf/bijeenkomst en in geval van contant afrekenen niet bewaard. M.b.t. Webfähig en Booking.com verwijzen wij u naar het bovenstaande.

Deze privacyverklaring is ook verzonden via onze nieuwsbrief.

Dank voor uw aandacht. Wij zien u graag weer gezellig en als vanouds in Buitenlust.
http://www.buitenlust-amerongen.nlNieuwsbrief ........

Volg ons op:

Laatste tweet

2-gangenlunch € 21,75 p.p.

3-gangenmenu € 25,50 p.p.
(lunchmenu tot 17:00 uur)

 • Voorgerecht
  Dagsoep (los € 6,50)
  of
  Salade met geroosterde wintergroenten, gorgonzola, bietenstroop
  of
  Garnalenkroket, torentje van garnalen, cocktailsaus
  of
  Los te bestellen á € 9,50
  Hoofdgerecht
  Rundersukade, rode kool, aardappelpuree
  of
  Cannelloni gevuld met ricotta, palmkool, tomatensaus
  of
  Vis van de dag, witte wijn-kerriesaus
  of
  Los te bestellen á € 18,50
  Dessert
  Creatie van de chef
  of
  Los te bestellen á € 6,50
  • Burg. Jhr. H v.d. Boschstraat 13
  • 3958CA Amerongen
  • info@buitenlust-amerongen.nl
  •  
  • Tel: 0343-451692
  •  
  • Openingstijden:
  • 7 dagen per week vanaf 9:00